Å jobbe for oss

Interim Ressurser kan åpne dører for deg til spennende muligheter i arbeidslivet, og du får prøve deg innen for mange ulike bransjer og på ulike nivå.

Du kan få korte oppdrag eller lange, delta i prosjekter eller fast jobb. Vi har alt fra store kunder med internasjonalt nettverk, til små og mellomstore bedrifter.

Når du jobber for oss kan du være trygg på å få gode arbeidsforhold og likebehandling som ansatte i innleiebedriften.

Vi er opptatt av å ivareta og følge deg opp slik at du lykkes best mulig i din jobb.

Bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber

 • Når du jobber for oss kan du være trygg på å få gode arbeidsforhold, uansett hvilken kunde du er i oppdrag for
 • Du får opplæring og introduksjon
 • Du følges opp jevnlig av din rådgiver når du er i arbeid for oss
 • Vi inviterer deg til sosiale arrangementer
 • Som ansatt hos oss er du sikret minst samme lønn og tillegg som du hadde fått som ansatt i innleiebedriften i samme stilling
 • Du vil ha minst like gunstige vilkår for arbeidstid som om du hadde vært ansatt hos innleier
 • Det gjelder samme regler for ferie, feriepenger, fridager og betaling for fridager som i innleiebedriften
 • Tilgang til fysiske goder og tjenester som kantine og treningsrom der du er i oppdrag
 • Du er dekket av vår yrkesskadeforsikring 
 • Du er omfattet av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) etter de til enhver tid gjeldende regler
 • Du får sluttsamtale, sluttevaluering og attest

Registrer
CV

Meld på

Motta gratis
jobbvarsel!

Få varsel

Jobbsøker-
guide

Les mer