Ingeniørfag

Vi rekrutterer og bemanner ingeniører innen alle nivå og innenfor en rekke fagområder. Vi har lokal tilstedeværelse, stort nettverk og vi har lang erfaring med rekruttering til stillinger og vikariater.  Dette sikrer tilgang på kompetanse og sikrer leveringsevnen, uansett om du trenger en vikar eller en fastansettelse.  Alle våre kandidater er grundig kvalitetssikret og vi jobber tett på våre kunder for å sikre at de får den best kvalifiserte kandidaten til oppdraget.