Om Interim Ressurser

Interim Ressurser ble stiftet 01.11.2010. Selskapet har som målsetting å være en viktig del av våre kunders verdikjede gjennom å tilby kvalitative tjenester og løsninger innen bemanning  og rekruttering i et moderne, fokusert og velfundamentert konsept.

Dette skal skje gjennom:                                              

  • Velkvalifiserte og motiverte medarbeidere
  • Forståelse for våre kunders behov gjennom utstrakt samarbeid og kommunikasjon
  • Høy servicegrad og fleksibilitet
  • Riktige markedsmessige betingelser

Målrettet arbeid
Vi i Interim Ressurser har stor respekt for verdien og effekten av målrettet hardt arbeid.

Hver dag arbeider vi for at både våre medarbeidere og våre kunder skal være tilfredse med den måten vi opererer på og de resultater vi oppnår.