QA/HMS, miljø og etikk

Interim Ressurser AS legger stor vekt på kvalitet i alle ledd.

Selskapet har derfor utviklet og implementert et omfattende kvalitetssystem som dekker alle deler av virksomheten.

Systemet er basert på bestemmelsene satt i NS ISO 9001.

Kvalitetssystemet er en levende del av Interim Ressursers og den enkelte medarbeiders hverdag, og er under kontinuerlig oppdatering og forbedring for å fange opp kunders, ansatte og styrets krav og kvalitetsmål.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Interim Ressurser har et vedvarende fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), og selskapet har klare målsettinger for sitt arbeid både mot interne og eksterne deler av virksomheten.

Siden Interim Ressurser utfører en stor del av sitt arbeid under våre kunders arbeidsledelse og ansvar, har det vært svært viktig for oss at våre prosedyrer og systemer sikrer at medarbeidere fra Interim Ressurser kjenner til, og identifiserer seg med, de målsettinger som våre kunder har i sitt HMS arbeid.

Som ansatt i Interim Ressurser vil en gjennomgå en omfattende opplæring som skal sikre bevissthet og forståelse for viktigheten av disse områdene.