Samfunnsansvar

Samfunnsansvar og sponsing
Interim Ressurser AS skal være en aktiv bidragsyter i lokalmiljøet. Det skjer gjennom lokal sponsing og støtte til organisasjoner, lag og foreninger som reflekterer verdiene til bedriften. Vi bidrar også til humanitære og kulturelle organisasjoner og institusjoner.

Samfunnsengasjement
Interim Ressurser støtter hvert år organisasjoner og institusjoner som jobber for å forbedre menneskers hverdag. Dette gjøres gjennom at selskapet hvert år deler ut en del av overskuddet gjennom veletablerte kanaler.

Sponsing
Interim Ressurser støtter lokale organisasjoner, lag og foreninger som gjør en jobb gjennom idrett og fysisk aktivitet for å skape samhold og mellommenneskelig engasjement.

StayActive
Interim Ressurser ”StayActive” er Interim Ressursers aktivitetsprogram for ansatte og konsulenter. Hensikten med aktivitetsprogrammet er å ta initiativ, stimulere og motivere til positiv fysisk aktivitet og samhold på alle nivåer. Gjennom dette ønsker Interim Ressurser å bidra til øket fysisk og psykisk velvære, bedre trivsel, mer energi og større jobbglede, hver dag, hele året.

For mer informasjon rundt lokal sponsing vennligst kontakt Interim Ressursers kontor.