FAGOPERATØR DRIFT LOGISTIKK

FAGOPERATØR DRIFT LOGISTIKK

Om arbeidsgiveren

Interim Ressurser er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Fagoperatør drift logistikk.

Stillingens arbeidsoppgaver:
Lager og logistikk gruppen på Tjeldbergodden. Innleie ifm økt aktivitet kommende revisjonsstans. Delta i skiftplan under revisjonsstans.
• Logistikkoppgaver knyttet til planlagt revisjonsstans, forkantaktivitet, under stans aktivitet og etter stans aktivitet. Fremplukking og klargjøring av materiell til revisjonsstans.
• Varemottak og varemottakskontroll, avvikshandtering, merking og mellomlagring.
• Klargjøring og utlevering av materiell fra lager.
• Handtering av kjemikalielager, gasser og div. utelager.
• Handtere prosessen med interne og eksterne kunder ifm klargjøring av materiell til planlagte aktiviteter.
• Bistå og rettlede interne kunder i logistikkoppgaver.
• Varetelling.
• Tilgjengelig-gjøring av forbruksmateriell på angitte lokasjoner.
• Handtere utgående forsendelser for reparasjon, retur for kreditt osv.

Dine kvalifikasjoner:
• Erfaring innenfor logistikk.
• Fagbrev eller Bachelor grad i Logistikk/Materialadministrasjon
• Truck bevis og erfaring.
• Med fordel erfaring i bruk av SAP

Stillingens spesifikasjoner:
Søknadsfrist: Snarest
Arbeidssted: Tjeldbergodden
Oppstart: Snarest
Varighet: 31.07.2020

Interim Ressurser tilbyr deg som ansatt:
• Markedsmessige betingelser
• Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter
• God oppfølging av den enkelte medarbeider
• Forsikringsordninger
• Sosiale aktiviteter for de ansatte
• Støtte til fysisk utvikling og trening
Interim Ressurser vektlegger å være nær våre ansatte, og vi fokuserer på å være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver hvor du tydelig skal merke at du er i fokus.
Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Anne Reidun Valdal, på e-post: anne.valdal@interim.no

Lønn: Etter avtale

Søk på stillingen

Kontaktperson: Anne Reidun Valdal
Telefon: 91158802
E-post: anne.valdal@interim.no
Antall stillinger: 1
Søknaden merkes: Fagoperatør
Søknadsfrist: Snarest
Tiltredelse: Snarest