Rekruttering til vikariat

Som spesialister innen bemanning og rekruttering, forstår vi hvilken kompetanse du er på jakt etter, enten du har behov for én medarbeider til et kort oppdrag, eller medarbeidere til et langvarig oppdrag. Vi har lang erfaring og kompetanse innenfor de aktuelle fagområdene, og omfattende nettverk innenfor akkurat din bransje.

Gjennom velprøvde og strukturerte prosesser følger vi deg gjennom hele prosessen, fra behovsavklaring til valg av medarbeider.

Vår gjennomføring kan oppsummeres slik:

  • Avdekke stillingskrav
  • Utarbeide kandidatprofil
  • Kompleksitetsvurdering
  • Kandidatsøk
  • Utvelgelsesprosess og kandidatevaluering
  • Kandidatpresentasjon mot kunde

Våre kandidater er intervjuet, testet og referansene er sjekket.

Når du leier inn en medarbeider fra oss, tar vi oss av alt det praktiske. Vi ordner lønnsutbetalinger, sørger for sykepenger og ser til at medarbeiderne er dekket av OTP og nødvendige forsikringer. Prosessene våre er ISO-sertifiserte.